Tag Archives: อ้อมใหญ่ ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ

อ้อมใหญ่ ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ

อ้อมใหญ่ ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ คือ การจัดวางแนวระยะต่างๆ หรือการปรับตั้งระบบอุปกรณ์ช่วงล่างของรถยนต์ ซึ่งเชื่อมโยงต่อมายังล้อรถ ...

  • NKmei
  • 1d
  • 11
  • 21.2k
Call Now Button