Tag Archives: ท่าข้าม ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ

ท่าข้าม ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ

ท่าข้าม ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ คือ การจัดวางแนวระยะต่างๆ หรือการปรับตั้งระบบอุปกรณ์ช่วงล่างของรถยนต์ ซึ่งเชื่อมโยงต่อมายังล้อรถ

Call Now Button