Category Archives: ตำบลหนองนกไข่

ตำบลหนองนกไข่

ตำบลหนองนกไข่ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอกระทุ่มแบน  ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสามพราน (จังหวัดนครปฐม)

ตำบลหนองนกไข่

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอกระทุ่มแบนอำเภอกระทุ่มแบน  เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสามพราน (จังหวัดนครปฐม)มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

อำเภอกระทุ่มแบนตั้งอยู่ริมคลองภาษีเจริญ 

ในระยะนั้นรัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งปลัดตำบล จึงได้ยุบตำบลดังต่อไปนี้

 1. ตำบลดอนไก่ดีกับตำบลท่าเสา เรียกว่าตำบลท่าเสา
 2. ตำบลแครายกับตำบลสวนหลวง เรียกว่าตำบลสวนหลวง
 3. ตำบลอื่น ๆ ยังคงสถานะเดิม
 • ในปี พ.ศ. 2489 ได้ประกาศยกฐานะจังหวัดสมุทรสาครขึ้นใหม่ ซึ่งอำเภอกระทุ่มแบนก็ได้กลับเข้ามาอยู่ในการปกครองของจังหวัดสมุทรสาครพร้อมทั้งได้มีการประกาศแยกตำบลที่รวมกันข้างต้นเป็นตำบลเหมือนเดิมที่เป็นอยู่ก่อน[2]
 • ในปี พ.ศ. 2504 เปลี่ยนชื่อจากตำบลหนองแขม เป็น ตำบลสวนหลวง
 • ในปี พ.ศ. 2510 ได้ยกฐานะพื้นที่ของตำบลอ้อมน้อย ขึ้นเป็น สุขาภิบาลอ้อมน้อย[3]
 • ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 เกิดการนัดหยุดงานของกรรมกรหญิงโรงงานกระเบื้องเคลือบวัฒนาวินิลไทม์ อำเภอกระทุ่มแบน ฝ่ายนายจ้างใช้อันธพาลเข้าคุ้มครองโรงงาน เกิดการปะทะกับฝ่ายกรรมกร เป็นเหตุให้ น.ส.สำราญ คำกลั่น กรรมกรหญิงอายุ 15 ปี ถูกยิงเสียชีวิต ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เกิดความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตในการนัดหยุดงาน[4]
 • ในปี พ.ศ. 2537 ได้ยกฐานะพื้นที่ของสุขาภิบาลอ้อมน้อย ขึ้นเป็น เทศบาลตำบลอ้อมน้อย[5]
 • ในปี พ.ศ. 2538 ได้ยกฐานะจากเทศบาลตำบลกระทุ่มแบน เป็น เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน[6]
 • ในปี พ.ศ. 2545 ได้ยกฐานะจากเทศบาลตำบลอ้อมน้อย เป็น เทศบาลเมืองอ้อมน้อย[7]
 • เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 ได้ยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เป็นเทศบาลตำบลสวนหลวง
 • เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ได้ยกฐานะจาก เทศบาลเมืองอ้อมน้อย เป็น เทศบาลนครอ้อมน้อย[8]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอกระทุ่มแบนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตำบล 76 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ตลาดกระทุ่มแบน (Talat Krathum Baen) 6. คลองมะเดื่อ (Khlong Maduea)
2. อ้อมน้อย (Om Noi) 7. หนองนกไข่ (Nong Nok Khai)
3. ท่าไม้ (Tha Mai) 8. ดอนไก่ดี (Don Kai Di)
4. สวนหลวง (Suan Luang) 9. แคราย (Khae Rai)
5. บางยาง (Bang Yang) 10. ท่าเสา (Tha Sao)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอกระทุ่มแบนประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

สถานศึกษา[แก้]

สังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย[แก้]

สังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน[แก้]

 • โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)
 • โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร[แก้]

หนองนกไข่ ซ่อมโช๊คอัพ

วิธีซ่อมโช๊คหลังที่เกิดความเสียหายจากการใช้งาน

ศูนย์ซ่อมรถ หนองนกไข่ ยกเครื่อง ซ่อมเบรก คลัทช์ ซ่อมช่วงล่าง เกียร์ แอร์ เปลี่ยนยาง ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ ล้อแม็ก

ศูนย์ซ่อมรถ หนองนกไข่

ศูนย์ซ่อมรถ หนองนกไข่ ศูนย์ซ่อมรถ หนองนกไข่ ที่ เอ็มเค […]

ศูนย์ซ่อม ตำบลหนองนกไข่ ยกเครื่อง ซ่อมช่วงล่าง ซ่อมเบรก คลัทช์ เกียร์ แอร์ ล้อแม็ก ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ เปลี่ยนยาง

ศูนย์ซ่อม ตำบลหนองนกไข่

ศูนย์ซ่อม ตำบลหนองนกไข่ ศูนย์ซ่อม ตำบลหนองนกไข่ ที่ เอ็ […]

ซ่อมช่วงล่าง หนองนกไข่ ยกเครื่อง ซ่อมเบรก คลัทช์ เกียร์ แอร์ เปลี่ยนยาง ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ ล้อแม็ก

ซ่อมช่วงล่าง หนองนกไข่

ซ่อมช่วงล่าง หนองนกไข่ ซ่อมช่วงล่าง หนองนกไข่ ที่ เอ็มเ […]

ซ่อมเบรก กระทุ่มแบน ยกเครื่อง ครัทช์ เกียร์ แอร์ เปลี่ยนยาง ล้อแม็ก ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ

ซ่อมเบรก กระทุ่มแบน

ซ่อมเบรก กระทุ่มแบน ซ่อมเบรก กระทุ่มแบน ที่ เอ็มเค พลัส […]

ศูนยซ่อม ALPHARD VELLFIRE  ต หนองนกไข่ ซ่อมรถนำเข้าเฉพาะทาง

ศูนยซ่อม ALPHARD VELLFIRE  ต หนองนกไข่ ซ่อมรถนำเข้าเฉพา […]

Dunlop ยางรถซิ่ง ต หนองนกไข่ บริการเปลี่ยนยางล้อแม็ก

Dunlop ยางรถซิ่ง ต หนองนกไข่ บริการเปลี่ยนยางล้อแม็ก Du […]

Call Now Button