Category Archives: ตำบลดอนไก่ดี

ตำบลดอนไก่ดี

ตำบลดอนไก่ดี เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอกระทุ่มแบน  ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสามพราน (จังหวัดนครปฐม)

ตำบลดอนไก่ดี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอกระทุ่มแบนอำเภอกระทุ่มแบน  เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสามพราน (จังหวัดนครปฐม)มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

อำเภอกระทุ่มแบนตั้งอยู่ริมคลองภาษีเจริญ 

ในระยะนั้นรัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งปลัดตำบล จึงได้ยุบตำบลดังต่อไปนี้

 1. ตำบลดอนไก่ดีกับตำบลท่าเสา เรียกว่าตำบลท่าเสา
 2. ตำบลแครายกับตำบลสวนหลวง เรียกว่าตำบลสวนหลวง
 3. ตำบลอื่น ๆ ยังคงสถานะเดิม
 • ในปี พ.ศ. 2489 ได้ประกาศยกฐานะจังหวัดสมุทรสาครขึ้นใหม่ ซึ่งอำเภอกระทุ่มแบนก็ได้กลับเข้ามาอยู่ในการปกครองของจังหวัดสมุทรสาครพร้อมทั้งได้มีการประกาศแยกตำบลที่รวมกันข้างต้นเป็นตำบลเหมือนเดิมที่เป็นอยู่ก่อน[2]
 • ในปี พ.ศ. 2504 เปลี่ยนชื่อจากตำบลหนองแขม เป็น ตำบลสวนหลวง
 • ในปี พ.ศ. 2510 ได้ยกฐานะพื้นที่ของตำบลอ้อมน้อย ขึ้นเป็น สุขาภิบาลอ้อมน้อย[3]
 • ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 เกิดการนัดหยุดงานของกรรมกรหญิงโรงงานกระเบื้องเคลือบวัฒนาวินิลไทม์ อำเภอกระทุ่มแบน ฝ่ายนายจ้างใช้อันธพาลเข้าคุ้มครองโรงงาน เกิดการปะทะกับฝ่ายกรรมกร เป็นเหตุให้ น.ส.สำราญ คำกลั่น กรรมกรหญิงอายุ 15 ปี ถูกยิงเสียชีวิต ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เกิดความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตในการนัดหยุดงาน[4]
 • ในปี พ.ศ. 2537 ได้ยกฐานะพื้นที่ของสุขาภิบาลอ้อมน้อย ขึ้นเป็น เทศบาลตำบลอ้อมน้อย[5]
 • ในปี พ.ศ. 2538 ได้ยกฐานะจากเทศบาลตำบลกระทุ่มแบน เป็น เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน[6]
 • ในปี พ.ศ. 2545 ได้ยกฐานะจากเทศบาลตำบลอ้อมน้อย เป็น เทศบาลเมืองอ้อมน้อย[7]
 • เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 ได้ยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เป็นเทศบาลตำบลสวนหลวง
 • เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ได้ยกฐานะจาก เทศบาลเมืองอ้อมน้อย เป็น เทศบาลนครอ้อมน้อย[8]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอกระทุ่มแบนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตำบล 76 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ตลาดกระทุ่มแบน (Talat Krathum Baen) 6. คลองมะเดื่อ (Khlong Maduea)
2. อ้อมน้อย (Om Noi) 7. หนองนกไข่ (Nong Nok Khai)
3. ท่าไม้ (Tha Mai) 8. ดอนไก่ดี (Don Kai Di)
4. สวนหลวง (Suan Luang) 9. แคราย (Khae Rai)
5. บางยาง (Bang Yang) 10. ท่าเสา (Tha Sao)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอกระทุ่มแบนประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

สถานศึกษา[แก้]

สังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย[แก้]

สังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน[แก้]

 • โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)
 • โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร[แก้]

ซ่อมรถตู้ ตำบลดอนไก่ดี ซ่อมเบรก ครัช ช่วงล่าง ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ

ซ่อมรถตู้ ตำบลดอนไก่ดี ซ่อมเบรก ครัช ช่วงล่าง ตั้งศูนย์ […] ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
ซ่อมรถตู้ ตำบลคลองมะเดื่อ ซ่อมเบรก ครัช ช่วงล่าง ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ

ซ่อมรถตู้ ตำบลคลองมะเดื่อ ซ่อมเบรก ครัช ช่วงล่าง ตั้งศู […] ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
ซ่อมช่วงล่าง ดอนไก่ดี
ซ่อมช่วงล่าง ดอนไก่ดี ยกเครื่อง ซ่อมเบรก คลัทช์ เกียร์ แอร์ ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ ล้อแม็ก เปลี่ยนยาง

ซ่อมช่วงล่าง ดอนไก่ดี ซ่อมช่วงล่าง ดอนไก่ดี ที่ เอ็มเค […] ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
ซ่อมรถกระบะ ต.ดอนไก่ดี
ซ่อมรถกระบะ ต.ดอนไก่ดี ยกเครื่อง ซ่อมเบรก ครัทช์ เกียร์ แอร์ ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ เปลี่ยนยาง ล้อแม็ก

ซ่อมรถกระบะ ต.ดอนไก่ดี ซ่อมรถกระบะ ต.ดอนไก่ดี ที่ เอ็มเ […] ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
เช็คไฟโชว์ กระทุ่มแบน
เช็คไฟโชว์ กระทุ่มแบน บริการเช็คไฟเตือนโชว์ ด้วยคอมพิวเตอร์

เช็คไฟโชว์ กระทุ่มแบน เช็คไฟโชว์ กระทุ่มแบน ที่ เอ็มเค […] ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
Call Now Button