Category Archives: ตำบลตลาดจินดา

ตำบลตลาดจินดา

ตำบลตลาดจินดา เป็นตำบลหนึ่งใน อำเภอสามพราน ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครปฐม และเป็นอำเภอที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของจังหวัด รองจากอำเภอเมืองนครปฐม มีแม่น้ำนครชัยศรีไหลผ่าน

ตำบลตลาดจินดา

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอสามพรานตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

ส่วนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2469 ถึงปัจจุบัน (เรียงตามปี)

 • วันที่ 31 กรกฎาคม 2507 จัดตั้งสุขาภิบาลดอนหวาย ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางกระทึก และตำบลบางเตย[4]
 • วันที่ 24 กันยายน 2508 ยุบสุขาภิบาลดอนหวาย และเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลสามพราน ให้ครอบคลุมทั้งอำเภอสามพราน[5]
 • วันที่ 14 กันยายน 2519 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลสามพราน คล้ายกับแบบปี 2506[6]
 • วันที่ 3 มีนาคม 2524 จัดตั้งสุขาภิบาลอ้อมใหญ่ ในพื้นที่ตำบลอ้อมใหญ่ และบางส่วนของตำบลบ้านใหม่[7]
 • วันที่ 1 มกราคม 2527 ได้โอนพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 (ที่มีพื้นที่อยู่ในพุทธมณฑล) ของตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน ไปขึ้นกับตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี (ในขณะนั้น)[8]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะสุขาภิบาลสามพราน และสุขาภิบาลอ้อมใหญ่ เป็นเทศบาลตำบลสามพราน และเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ตามลำดับ

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอสามพรานแบ่งการปกครองเป็น 16 ตำบล 137 หมู่บ้าน ดังนี้

1. ท่าข้าม (Tha Kham) 6 หมู่บ้าน 9. ท่าตลาด (Tha Talat) 10 หมู่บ้าน
2. ทรงคนอง (Song Khanong) 6 หมู่บ้าน 10. กระทุ่มล้ม (Krathum Lom) 9 หมู่บ้าน
3. หอมเกร็ด (Hom Kret) 6 หมู่บ้าน 11. คลองใหม่ (Khlong Mai) 7 หมู่บ้าน
4. บางกระทึก (Bang Krathuek) 8 หมู่บ้าน 12. ตลาดจินดา (Talat Chinda) 11 หมู่บ้าน
5. บางเตย (Bang Toei) 7 หมู่บ้าน 13. คลองจินดา (Khlong Chinda) 14 หมู่บ้าน
6. สามพราน (Sam Phran) 9 หมู่บ้าน 14. ยายชา (Yai Cha) 6 หมู่บ้าน
7. บางช้าง (Bang Chang) 11 หมู่บ้าน 15. บ้านใหม่ (Ban Mai) 5 หมู่บ้าน
8. ไร่ขิง (Rai Khing) 14 หมู่บ้าน 16. อ้อมใหญ่ (Om Yai) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอสามพรานประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ได้แก่

ตลาดจินดา อู่ซ่อมรถยนต์

ตลาดจินดา อู่ซ่อมรถยนต์ การหาอู่ซ่อมรถยนต์ที่ดีจริงๆนั้นหายากมากๆ เพราะบางที อู่ซ่อมรถที่ใกล้ที่สุด ก็อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเสมอไป ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
ศูนย์ซ่อม ALPHARD VELLFIRE ต ตลาดจินดา ซ่อมรถนำเข้าเฉพาะทาง

ศูนย์ซ่อม ALPHARD VELLFIRE ต ตลาดจินดา ซ่อมรถนำเข้าเฉพา […] ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
Dunlop ยางรถ Racing ตำบลตลาดจินดา บริการเปลี่ยนยางล้อแม็ก

Dunlop ยางรถ Racing ตำบลตลาดจินดา บริการเปลี่ยนยางล้อแม […] ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
Call Now Button