Category Archives: ถนนทวีวัฒนา

ถนนทวีวัฒนา

ถนนทวีวัฒนา เป็นเส้นทางการคมนาคมระหว่างเขตหนองแขมกับเขตทวีวัฒนา ทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม

ถนนทวีวัฒนา

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่บนฝั่งธนบุรี (ทางตะวันตกสุดของกรุงเทพมหานคร) มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

การคมนาคม[แก้]

ทางสายหลักในพื้นที่เขตหนองแขม ได้แก่

ส่วนทางสายรองและทางลัด ได้แก่

สถานที่สำคัญ ศูนย์ศึกษา และแหล่งท่องเที่ยว[แก้]

  • วัดหนองแขม

วัดหนองแขมสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2413 เพื่อเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของบุพการี สถานศึกษาและบำเพ็ญบุญของชาวบ้านหัวย่าน จังหวัดนครปฐม ที่อพยพมาอยู่แถบหนองแขม ตั้งชื่อว่า “วัดหนองแขม” เนื่องจากมีหนองน้ำปกคลุมด้วยต้นแขมอยู่ใกล้วัด และต่อมากลายเป็นชื่อตำบลหนองแขม สิ่งสำคัญในวัดหนองแขมได้แก่ พระมหากัจจายนะ (หลวงพ่อโต) รูปหล่อพระครูวิทยาวรคุณ (หลวงพ่อพร) ขนาดเท่าองค์จริง ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2468 และยังมีรอยพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานในมณฑป โดยมีการจัดงานปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองนี้ในช่วงเดือนสามของทุกปี

  • วัดไผ่เลี้ยง

วัดไผ่เลี้ยงสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยมีแม่เลี้ยง และแม่ไผ่ เป็นผู้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด เดิมที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรม ซึ่งมีพระมหายงยุทธ อุปคุตฺโต (สุขเงิน) เป็นประธานสงฆ์ต่อมาเป็นเจ้าอาวาสจนกระทั่งปัจจุบัน

  • วัดศรีนวลธรรมวิมล

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2523 พระครูสุนทรธรรมวิมล หรือ หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร ได้เดินทางมาปักกลดใต้ต้นไม้ริมหนองน้ำใหญ่ในอำเภอหนองแขมเพื่อปฏิบัติภาวนาบำเพ็ญธรรม ต่อมานายธนิตย์ มาศรีนวล ชาวบ้านในละแวกนั้นมีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินให้จำนวน 44 ไร่ โดยแบ่งเป็นเนื้อที่ของวัด 26 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา เป็นที่สร้างวัดชื่อ “วัดศรีนวลธรรมวิมล” ตามชื่อสกุลของผู้บริจาค โดยที่ดินส่วนหนึ่งได้ก่อสร้างเป็นโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล ปัจจุบัน พระครูสุนทรธรรมวิมล เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมล และเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า เป็นพระนักพัฒนารูปหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ชายขอบของอำเภอหนองแขมเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงและเจริญมากขึ้น ท่านเป็นผู้บริจาคและก่อสร้างโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง และได้บริจาคที่ดินและก่อสร้างโรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานครเพื่อสร้างเสริมทักษะให้กับบุคคลทั่วไปให้มีอาชีพทำกินอย่างสุจริต

  • วัดทองเนียม

วัดทองเนียม แขวงหนองแขม เดิมที่ดินผืนนี้เป็นพื้นที่ทำสวนและทำบ่อกุ้งมาก่อน โดยมีนายม้าน-นางเหว่า ทองเนียม เจ้าของที่ดิน ได้มีความประสงค์จะอุทิศที่ดินดังกล่าวทำเป็นสาธารณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม จึงได้อุทิศที่ดินผืนนี้เพื่อจัดสร้างเป็นวัดในบวรพระพุทธศาสนาให้ประชาชนทั่วไปในเขตหนองแขมและบริเวณใกล้เคียงได้บำเพ็ญบุญและปฏิบัติธรรม ซึ่งในวันที่ 17 มีนาคม 2535 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา ชื่อว่า “วัดทองเนียม” ตามชื่อสกุลของนาย ม้าน-นางเหว่า ทองเนียมอยู่ในสังกัดคณะธรรมยุตมีพื้นที่จำนวน 6 ไร่ 3 งาน

  • วัดหลักสาม

วัดหลักสาม เดิมชื่อ สำนักสงฆ์พระอาทิตย์ พระจันทร์ ตั้งอยู่ที่ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม พ.ศ. 2515 นายชวลิต เงินล้าน กับเพื่อน ได้มีจิตศรัทธาตั้งสำนักสงฆ์ขึ้น มีเจ้าอาวาสองค์แรก คือ พระครูสังฆรักษ์แก้ว สัจจวโร วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ได้รับอนุญาตจากมหาเถรสมาคม ประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา มีนามว่า “วัดหลักสาม” โดยมีพระครูสังฆรักษ์แก้ว สัจจวโร เป็นเจ้าอาวาส

  • วัดอุดมรังสี

เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ซึ่งได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2501 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 เกี่ยวกับนามวัดใช้คำว่า “อุดม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนามสกุลผู้สร้างวัด และถวายที่ดินให้ ประกอบกับคำว่า “รังสี” หมายถึง วัดอันเป็นแดนให้รัศมี หรือแสงสว่างมาก วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2508 ได้ประกอบพิธีผูกพันธสีมาเมื่อ 6 พฤษภาคม 2516 ตั้งอยู่ 11 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู มีเนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มติดกับถนนเพชรเกษม ใกล้เคียงกับคลองมหาศร การคมนาคมสะดวก อาคารเสนาสนะ มีอุโบสถกว้าง 25 เมตร ยาว 35 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2503 กุฎิสงฆ์จำนวน 18 หลัง ศาลาการเปรียญ กว้าง 22 เมตร ยาว 44 เมตร สำหรับปูชนียวัตถุ มีประประธานนามว่า “พระพุทธรังสี” หลวงพ่อขาว และ พระพุทธรูปปางต่าง ๆ รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) รอยพระพุทธบาทจำลอง

ถนนทวีวัฒนา ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ

ยางรถยนต์นั่ง ECOPIA EP300 ขนาด 215/50R17

ยางรถยนต์นั่ง ECOPIA EP300 ขนาด 215/50R17 เป็น วิวัฒนาการล่าสุดของยาง ECOPIA EP300 กับเทคโนโลยี Nano Pro-Tech TM เพื่ออายุการใช้งานที่นานกว่า การขับขี่ที่สบายกว่า พร้อมทั้งความสามารถในการช่วยประหยัดน้ำมัน

ยกเกียร์ ถนนทวีวัฒนา ยกเครื่อง ซ่อมเบรค คลัทช์ ซ่อมช่วงล่าง แอร์ เปลี่ยนยาง ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ ล้อแม็ก

ยกเกียร์ ถนนทวีวัฒนา ยกเกียร์ ถนนทวีวัฒนา ที่ เอ็มเค พล […]

ยกเครื่อง ถนนทวีวัฒนา ซ่อมเบรค ซ่อมช่วงล่าง คลัทช์ เกียร์ เปลี่ยนยาง ล้อแม็ก ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ แอร์

ยกเครื่อง ถนนทวีวัฒนา  ยกเครื่อง ถนนทวีวัฒนา ที่ เอ็มเค […]

ซ่อมครัทช์ ถนนทวีวัฒนา ซ่อมเบรค ยกเครื่อง ซ่อมช่วงล่าง เกียร์ เปลี่ยนยาง ล้อแม็ก ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ แอร์

ซ่อมครัทช์ ถนนทวีวัฒนา ซ่อมครัทช์ ถนนทวีวัฒนา ที่ เอ็มเ […]

ซ่อมเบรค ถนนทวีวัฒนา ยกเครื่อง ซ่อมเบรก คลัทช์ ซ่อมช่วงล่าง เกียร์ แอร์ เปลี่ยนยาง ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ ล้อแม็ก

ซ่อมเบรค ถนนทวีวัฒนา ซ่อมเบรค ถนนทวีวัฒนา ที่ เอ็มเค พล […]

ศูนย์ซ่อมรถ ถนนทวีวัฒนา ยกเครื่อง ซ่อมช่วงล่าง ซ่อมเบรก คลัทช์ เกียร์ แอร์ ล้อแม็ก ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ เปลี่ยนยาง

ศูนย์ซ่อมรถ ถนนทวีวัฒนา

ศูนย์ซ่อมรถ ถนนทวีวัฒนา ศูนย์ซ่อมรถ ถนนทวีวัฒนา ที่ เอ็ […]

ตั้งศูนย์ฯ หนองแขม ยกเครื่อง ซ่อมเบรก ครัทช์ เกียร์ แอร์ เปลี่ยนยาง ล้อแม็ก

ตั้งศูนย์ฯ หนองแขม

ตั้งศูนย์ฯ หนองแขม ตั้งศูนย์ฯ หนองแขม ที่ เอ็มเค พลัส ศ […]

ตั้งศูนย์ฯ เขตหนองแขม ศูนย์ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ ปะยาง ฯลฯ

ตั้งศูนย์ฯ เขตหนองแขม

ตั้งศูนย์ฯ เขตหนองแขม ตั้งศูนย์ฯ เขตหนองแขม ที่ เอ็มเค […]

Call Now Button