Category Archives: แหล่งเกษตรกรรมพุทธมณฑล เขตบางแค

แหล่งเกษตรกรรมพุทธมณฑล เขตบางแค

แหล่งเกษตรกรรมพุทธมณฑล เขตบางแค เป็นแหล่งเกษตรกรรม หนึ่งใน เขตบางแค  ซึ่งเป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ซึ่งถือเป็นเขตเกษตรกรรมผสมผสานแหล่งที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมดีทางฝั่งธนบุรี

แหล่งเกษตรกรรมพุทธมณฑล เขตบางแค

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกของฝั่งธนบุรี มีอาณาบริเวณติดต่อเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตทวีวัฒนาและเขตตลิ่งชัน มีคลองทวีวัฒนา และคลองบางเชือกหนังเป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตภาษีเจริญ มีคลองลัดตาเหนียว คลองบางไผ่ คลองครูเสงี่ยม คลองบางแวก และคลองพระยาราชมนตรีเป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางบอน มีคลองบางโคลัดเป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตหนองแขม มีแนวขอบทางถนนบางบอน 3 ซอยเพชรเกษม 69 (อินทาปัจ) และคลองทวีวัฒนาเป็นเส้นแบ่งเขต

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 แขวง คือ

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
บางแค Bang Khae
7.250
39,094
25,190
5,392.27
บางแคเหนือ Bang Khae Nuea
13.203
60,306
28,113
4,567.59
บางไผ่ Bang Phai
14.753
40,277
14,212
2,730.08
หลักสอง Lak Song
9.250
53,638
24,250
5,798.70
ทั้งหมด
44.456
193,315
91,765
4,348.45

ทางสายหลักในพื้นที่เขตบางแค ได้แก่

ส่วนทางสายรองและทางลัด ได้แก่

วัด[แก้]

อุโบสถวัดม่วง

มีจำนวน 5 แห่ง ได้แก่

โบสถ์คริสต์[แก้]

มีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่

ศาลเจ้า[แก้]

มีจำนวน 7 แห่ง ได้แก่

พิพิธภัณฑ์[แก้]

มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาล/สาธารณสุข[แก้]

มีจำนวน 5 แห่ง ได้แก่

สถานศึกษา[แก้]

มีจำนวนรวมทั้งหมด 31 โรงเรียน แบ่งเป็น

 1. ระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
  1. มหาวิทยาลัยธนบุรี
 2. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 2 แห่ง
  1. โรงเรียนปัญญาวรคุณ
  2. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
 3. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 แห่ง
  1. โรงเรียนคลองหนองใหญ่
  2. โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
  3. โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์
  4. โรงเรียนบางเชือกหนัง
 4. โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 แห่ง
  1. โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี
  2. โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลอนุสรณ์)
  3. โรงเรียนเพชรเกษม
  4. โรงเรียนบางแคเหนือ
  5. โรงเรียนบางไผ่
  6. โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
  7. โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์
  8. โรงเรียนคลองหนองใหญ่
  9. โรงเรียนวัดศาลาแดง
  10. โรงเรียนบางเชือกหนัง
  11. โรงเรียนวัดม่วง
  12. โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
 5. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง
  1. โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
 6. โรงเรียนเอกชน จำนวน 11 แห่ง
  1. โรงเรียนประทุมอนุสรณ์
  2. โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี
  3. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
  4. โรงเรียนสากลศึกษาบางแค
  5. โรงเรียนภูมิสุขศึกษา
  6. โรงเรียนมณีวัฒนา
  7. โรงเรียนอภิจิตอนุสรณ์
  8. โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค
  9. โรงเรียนพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค
  10. โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี
  11. โรงเรียนกสิณธรวิทยา
  12. โรงเรียนพิชญ์ชนก

สถานที่สำคัญอื่น ๆ[แก้]

ท่าเรือในเขตบางแค[แก้]

Call Now Button