Category Archives: ถนนบางแวก

ถนนบางแวก

ถนนบางแวก เป็นถนนสายหลัก ใน เขตบางแค  เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ซึ่งถือเป็นเขตเกษตรกรรมผสมผสานแหล่งที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมดีทางฝั่งธนบุรี

ถนนบางแวก

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกของฝั่งธนบุรี มีอาณาบริเวณติดต่อเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตทวีวัฒนาและเขตตลิ่งชัน มีคลองทวีวัฒนา และคลองบางเชือกหนังเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตภาษีเจริญ มีคลองลัดตาเหนียว คลองบางไผ่ คลองครูเสงี่ยม คลองบางแวก และคลองพระยาราชมนตรีเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางบอน มีคลองบางโคลัดเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตหนองแขม มีแนวขอบทางถนนบางบอน 3 ซอยเพชรเกษม 69 (อินทาปัจ) และคลองทวีวัฒนาเป็นเส้นแบ่งเขต

ประวัติ[แก้]

 

จนกระทั่งมีประกาศคณะปฏิวัติให้รวมจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดพระนครเข้าด้วยกันเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีในปี พ.ศ. 2514[8] และเปลี่ยนรูปแบบเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515[9] โดยให้ยุบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล รวมทั้งเปลี่ยนคำเรียกเขตการปกครองใหม่ ตำบลบางแคจึงเปลี่ยนฐานะเป็น แขวงบางแค ขึ้นกับเขตภาษีเจริญ ต่อมาพื้นที่ทางทิศตะวันตกของเขตภาษีเจริญมีความเจริญและมีประชากรหนาแน่น ในปี พ.ศ. 2538 กรุงเทพมหานครจึงได้ตั้งสำนักงานเขตภาษีเจริญ สาขา 1 ขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในแขวงบางแค แขวงบางแคเหนือ และแขวงบางไผ่[10]

ในที่สุดจึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทย แบ่งพื้นที่ในความดูแลของสำนักงานเขตภาษีเจริญ สาขา 1 รวมกับพื้นที่แขวงหลักสองของสำนักงานเขตหนองแขมมาจัดตั้งเป็น เขตบางแค เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 และในวันที่ 7 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงแนวเขตและพื้นที่แขวงทั้งสี่ของเขตบางแคใหม่ เพื่อความชัดเจนและประโยชน์ในด้านการปกครอง การบริหาร และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประกาศทั้ง 2 ฉบับเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกันคือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2541[11][12]

และเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ได้มีประกาศกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงทั้งสี่ในเขตบางแคใหม่ เพื่อความสะดวกและความชัดเจนแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยประกาศฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552[13]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 แขวง คือ

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
บางแค Bang Khae
7.250
39,094
25,190
5,392.27
บางแคเหนือ Bang Khae Nuea
13.203
60,306
28,113
4,567.59
บางไผ่ Bang Phai
14.753
40,277
14,212
2,730.08
หลักสอง Lak Song
9.250
53,638
24,250
5,798.70
ทั้งหมด
44.456
193,315
91,765
4,348.45

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ทางสายหลักในพื้นที่เขตบางแค ได้แก่

ส่วนทางสายรองและทางลัด ได้แก่

ยกเกียร์ ถนนบางแวก ยกเครื่อง ซ่อมช่วงล่าง ซ่อมเบรค คลัทช์ แอร์ ล้อแม็ก ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ เปลี่ยนยาง

ยกเกียร์ ถนนบางแวก ยกเกียร์ ถนนบางแวก ที่ เอ็มเค พลัส ศ […]

ยกเครื่อง ถนนบางแวก ซ่อมเบรค ซ่อมช่วงล่าง คลัทช์ เกียร์ แอร์ ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ ล้อแม็ก เปลี่ยนยาง

ยกเครื่อง ถนนบางแวก ยกเครื่อง ถนนบางแวก ที่ เอ็มเค พลัส […]

ซ่อมคลัทช์ ถนนบางแวก ยกเครื่อง ซ่อมเบรค ซ่อมช่วงล่าง เกียร์ แอร์ ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ ล้อแม็ก เปลี่ยนยาง

ซ่อมคลัทช์ ถนนบางแวก ซ่อมคลัทช์ ถนนบางแวก ที่ เอ็มเค พล […]

ซ่อมเบรค ถนนบางแวก ยกเครื่อง ซ่อมช่วงล่าง คลัทช์ เกียร์ แอร์ ล้อแม็ก ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ เปลี่ยนยาง

ซ่อมเบรค ถนนบางแวก ซ่อมเบรค ถนนบางแวก ที่ เอ็มเค พลัส ศ […]

ซ่อมช่วงล่าง ถนนบางแวก ยกเครื่อง ซ่อมเบรก คลัทช์ ซ่อมช่วงล่าง เกียร์ แอร์ เปลี่ยนยาง ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ ล้อแม็ก

ซ่อมช่วงล่าง ถนนบางแวก ซ่อมช่วงล่าง ถนนบางแวก ที่ เอ็มเ […]

ศูนย์ซ่อมรถ ถนนบางแวก ยกเครื่อง ซ่อมเบรก คลัทช์ ซ่อมช่วงล่าง เกียร์ แอร์ เปลี่ยนยาง ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ ล้อแม็ก

ศูนย์ซ่อมรถ ถนนบางแวก

ศูนย์ซ่อมรถ ถนนบางแวก ศูนย์ซ่อมรถ ถนนบางแวก ที่ เอ็มเค […]

ศูนย์ซ่อมกระบะ เขตบางแค ยกเครื่อง ซ่อมเบรก ครัทช์ เกียร์ แอร์ เปลี่ยนยาง ล้อแม็ก ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ

ศูนย์ซ่อมกระบะ เขตบางแค

ศูนย์ซ่อมกระบะ เขตบางแค ศูนย์ซ่อมกระบะ เขตบางแค ที่ เอ็ […]

ซ่อมแอร์ เขตบางแค ซ่อมเบรก ครัทช์ เกียร์ เปลี่ยนยาง ล้อแม็ก ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ

ซ่อมแอร์ เขตบางแค

ซ่อมแอร์ เขตบางแค ซ่อมแอร์ เขตบางแค ที่ เอ็มเค พลัส ศูน […]

เช็คไฟโชว์ เขตบางแค บริการตรวจเช็คไฟเอ็นจิ้น ด้วยคอมพิวเตอร์

เช็คไฟโชว์ เขตบางแค

เช็คไฟโชว์ เขตบางแค เช็คไฟโชว์ เขตบางแค ที่ เอ็มเค พลัส […]

Call Now Button