Category Archives: เขตบางกอกใหญ่

เขตบางกอกใหญ่

เขตบางกอกใหญ่ is the position for activity in post to be presented at the 1st rank on Google page search by address the focus keyword name in category

เขตบางกอกใหญ่ เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู๋ริมฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

ชื่อของเขตบางกอกใหญ่นั้น มีที่มาจากคลองบางกอกใหญ่ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คลองบางหลวง ซึ่งเคยเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเดิม แต่เปลี่ยนเส้นทางกลายเป็นคลองในปี พ.ศ. 2095 เขตบางกอกใหญ่เคยเป็นที่ตั้งของกรุงธนบุรี เมื่อแรกเริ่มใน ปี พ.ศ. 2458 ได้ถูกเรียกว่า อำเภอหงสารามปีต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอบางกอกใหญ่ ในปี พ.ศ. 2481 อำเภอบางกอกใหญ่ถูกยุบลงเป็น กิ่งอำเภอบางกอกใหญ่ ขึ้นกับ อำเภอบางยี่ขันจนในปี พ.ศ. 2501 มีพระราชกฤษฎีกาตั้งกิ่งอำเภอบางกอกใหญ่ เป็น อำเภอบางกอกใหญ่ และในปี พ.ศ. 2515 มีประกาศคณะปฏิวัติ ให้อำเภอในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรีมีฐานะเป็นเขต อำเภอบางกอกใหญ่จึงมีฐานะเป็น เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่นั้น

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตบางกอกใหญ่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
วัดอรุณ Wat Arun
0.834
14,100
4,163
16,906.47
วัดท่าพระ Wat Tha Phra
5.346
53,111
26,703
9,934.71
ทั้งหมด
6.180
67,211
30,866
10,875.56

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ทางน้ำ[แก้]

 • แม่น้ำเจ้าพระยา
 • คลองบางกอกใหญ่
 • คลองมอญ

สถานที่สำคัญ[แก้]

วัดอรุณราชวราราม

ซ่อมรถตู้ เขตบางกอกใหญ่ ซ่อมเบรก ครัช ช่วงล่าง ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ

ซ่อมรถตู้ เขตบางกอกใหญ่ ซ่อมเบรก ครัช ช่วงล่าง ตั้งศูนย […] ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
ล้อแม็ก Lenso เขตบางกอกใหญ่ ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ ซ่อมเบรก ครัช ช่วงล่าง แต่งรถซิ่ง

ล้อแม็ก Lenso เขตบางกอกใหญ่ ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ ซ่อมเบรก […] ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
ศูนยแม็ก SSW เขตบางกอกใหญ่ ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ ซ่อมเบรก ครัช ช่วงล่าง แต่งรถซิ่ง

ศูนยแม็ก SSW เขตบางกอกใหญ่ ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ ซ่อมเบรก ค […] ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
ซ่อมปิกอัพ เขตบางกอกใหญ่ ซ่อมเบรก ครัช ช่วงล่าง ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ

ซ่อมปิกอัพ เขตบางกอกใหญ่ ซ่อมเบรก ครัช ช่วงล่าง ตั้งศูน […] ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
ซ่อมช่วงล่าง บางกอกใหญ่
ซ่อมช่วงล่าง บางกอกใหญ่ ยกเครื่อง ซ่อมเบรก คลัทช์ เกียร์ แอร์ เปลี่ยนยาง ล้อแม็ก ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ

ซ่อมช่วงล่าง บางกอกใหญ่ ซ่อมช่วงล่าง บางกอกใหญ่ ที่ เอ็ […] ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
Call Now Button