Category Archives: ศาลอาญาธนบุรี

ศาลอาญาธนบุรี

ศาลอาญาธนบุรี เป็นศาลอาญาแห่งหนึ่งใน เขตจอมทอง เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากแห่งหนึ่งทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร

ศาลอาญาธนบุรี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งธนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตภาษีเจริญและเขตธนบุรี มีลำรางสาธารณะ คลองบางประทุน คลองตาฉ่ำ คลองรางบัว คลองสวนหลวงใต้ คลองบางหว้า คลองวัดโคนอน (คลองวัดอ่างแก้ว) คลองตาม่วง คลองวัดนางชี (คลองวัดเพลง) คลองด่าน คลองวัดใหม่ยายนุ้ย 1 (คลองศาลเจ้าต้นโพธิ์) และคลองแยกบางสะแก 13 เป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตธนบุรีและเขตราษฎร์บูรณะ มีคลองบางสะแก คลองดาวคะนอง และถนนสุขสวัสดิ์เป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ และเขตบางขุนเทียน มีคลองบางปะแก้ว คลองยายจำปี คลองกอไผ่ขวด ลำรางสาธารณะ คลองบางมด คลองตาสุก และคลองบัว (คลองตาเปล่ง) เป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางขุนเทียน เขตบางบอน และเขตภาษีเจริญ มีคลองวัดกก คลองสนามชัย คลองวัดสิงห์ และคลองบางระแนะเป็นเส้นแบ่งเขต

ที่มาของชื่อเขต[แก้]

มาจากชื่อวัดจอมทอง ซึ่งบางครั้งก็เรียกว่าวัดเจ้าทอง บ้างก็ว่าวัดกองทอง นักวิชาการสันนิษฐานว่าวัดนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ปัจจุบันวัดจอมทองมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

ท้องที่สำนักงานเขตจอมทองแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 แขวง ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
บางขุนเทียน Bang Khun Thian
5.789
36,479
14,497
6,301.43
บางค้อ Bang Kho
3.375
35,277
17,862
10,452.44
บางมด Bang Mot
11.918
44,825
23,072
3,761.11
จอมทอง Chom Thong
5.183
34,593
15,675
6,674.31
ทั้งหมด
26.265
151,174
71,106
5,755.72

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ในพื้นที่เขตจอมทองมีทางสายหลัก ได้แก่

ส่วนทางสายรอง ได้แก่

 • ถนนกำนันแม้น
 • ถนนพุทธบูชา
 • ถนนจอมทองบูรณะ
 • ถนนเทอดไท
 • ถนนอนามัยงามเจริญ
 • ซอยพระรามที่ 2 ซอย 28 (วัดสีสุก / รัตนกวี) และซอยจอมทอง 19 (วัจนะ)
 • ซอยพระรามที่ 2 ซอย 33 (วัดยายร่ม)
 • ซอยพระรามที่ 2 ซอย 18 / ซอยสุขสวัสดิ์ 14 (สถานีตำรวจบางมด)

ทางน้ำ[แก้]

 • คลองสนามชัย
 • คลองด่าน
 • คลองบางขุนเทียน
 • คลองดาวคะนอง
 • คลองบางมด
 • คลองวัดกก
 • คลองวัดสิงห์
 • คลองบางปะแก้ว
 • คลองลัดเช็ดหน้า
 • คลองบางสะแก
 • คลองบางระแนะ
 • คลองบางระแนะน้อย
 • คลองบางประทุน
 • คลองบางหว้า
 • คลองสวนเลียบ
 • คลองบางค้อ
 • คลองวัดโคนอน
 • คลองสวนหลวงใต้
 • คลองลำรางสาธารณะ
 • คลองตาฉ่ำ
 • คลองวัดนางชี
 • คลองวัดใหม่ยายนุ้ย
 • คลองยายจำปี
 • คลองกอไผ่ขวด
 • คลองตาสุก
 • คลองบัว

สถานที่สำคัญ[แก้]

โรงเรียน[แก้]

วัด[แก้]

อื่น ๆ[แก้]

ศาลอาญาธนบุรี ซ่อมเครื่องยนต์

ศาลอาญาธนบุรี ซ่อมเครื่องยนต์ คือการซ่อมแซมเครื่องยนต์ครั้งใหญ่ ให้มีประสิทธิภาพกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมให้ได้มากที่สุด ยังมีปัจจัยในเรื่องของฝีมือช่างมาเป็นส่วนประกอบด้วย

Call Now Button