Category Archives: ท่าน้ำเป๊ปซี่

ท่าน้ำเป๊ปซี่

ท่าน้ำเป๊ปซี่ is the position for activity in post to be presented at the 1st rank on Google page search by address the focus keyword name in category

ท่าน้ำเป๊ปซี่ เป็นท่าน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก หรือฝั่งพระนคร ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน บริเวณปลายถนนสาทรและปากคลองสาทรทั้งสองฝั่ง

ท่าสาทร หรือ ท่าสะพานตากสิน เป็นท่าน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก หรือฝั่งพระนคร ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน บริเวณปลายถนนสาทรและปากคลองสาทรทั้งสองฝั่ง ในพื้นที่แขวงสีลม เขตบางรัก และแขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยท่าเรือด่วนเจ้าพระยา และท่าเรือข้ามฟาก

ความสำคัญ[แก้]

ท่าสาทร ถือเป็นจุดเชื่อมต่อการคมนาคมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ เนื่องจากที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองในย่านธุรกิจบริเวณตลาดบางรัก ใกล้กับถนนเจริญกรุง สีลม และสาทร สามารถเชื่อมต่อกับการคมนาคมทางน้ำได้ทั้งเรือโดยสารข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไปยังท่าเป๊ปซี่ ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน ฝั่งธนบุรี, เรือด่วนเจ้าพระยาที่ไปสู่พื้นที่เมืองเก่าของกรุงเทพฯ ชานเมืองจังหวัดนนทบุรี และย่านราษฎร์บูรณะ และเรือโดยสารคลองดาวคะนอง ทั้งยังเป็นท่าน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพียงแห่งเดียวทีสามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนทางรางได้โดยตรงที่สถานีสะพานตากสิน ในเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม แต่ละวันจึงมีผู้โดยสารทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านท่าสาทรเป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสเปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะช่วงก่อนหน้าที่รถไฟฟ้าบีทีเอสจะขยายการเดินรถจากปลายทางสะพานตากสินออกไปยังฝั่งธนบุรี ที่สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีและวงเวียนใหญ่ เมื่อวันที 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ผู้โดยสารจำนวนมากจากฝั่งธนบุรีหรือพื้นที่ริมแม่น้ำที่ห่างออกไปจำเป็นต้องพึ่งพาการคมนาคมด้วยเรือต่างๆ มายังท่าสาทรเพื่อเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้า

นอกจากนี้ ด้วยที่ตั้งของท่าสาทรที่อยู่ในย่านพักอาศัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติและสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกสบาย ท่าสาทรจึงมีบทบาทสำคัญด้านการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ โดยมีทั้งเรือบริการนักท่องเที่ยวสำหรับแขกของโรงแรมต่างๆ บริเวณใกล้เคียง และมีบริการเรือนำเที่ยวชมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือเที่ยวชมคลองในฝั่งธนบุรี

การให้บริการ[แก้]

เรือด่วนเจ้าพระยา[แก้]

ให้บริการโดยบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ที่ท่าสาทรด้านใต้ หรือท่าสาทร (ตากสิน), รหัส CEN (อังกฤษSathorn (Taksin) Pier, Central Pier, code: CEN) ซึ่งเป็นท่าเรือศูนย์กลางของเส้นทางเดินเรือและสามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้าได้ ขาล่องมีปลายทางที่ท่าวัดราชสิงขร-ราษฏร์บูรณะ และขาขึ้นมีปลายทางที่ท่าน้ำนนทบุรีท่าปากเกร็ด

นอกจากเรือโดยสารทั่วไปแล้ว ในช่วงเวลา 9.30-15.00 น. ของทุกวัน ท่าสาทรยังเป็นต้นทางของเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยา ที่ให้บริการระหว่างสาทรถึงท่าพระอาทิตย์ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ และเปิดสำหรับผู้โดยสารทั่วไปอีกส่วนหนึ่ง

รายละเอียดท่าเรือ[แก้]

 • ประกอบด้วยโป๊ะเหล็ก 2 โป๊ะ และสะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ 2 สะพาน
 • ขนาดท่า กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
 • สะพานทางเดิน กว้าง 1.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร
 • รับน้ำหนักได้ 60 คน[1]

ท่าเรือใกล้เคียง[แก้]

ท่าก่อนหน้า เส้นทางเดินเรือ ท่าต่อไป
ท่าโอเรียนเต็ล
ปลายทาง ท่าน้ำนนทบุรี
เรือด่วนเจ้าพระยา
ท่าสาทร (ตากสิน)
ท่าวัดเศวตฉัตร
ปลายทาง ท่าวัดราชสิงขร
ท่าโอเรียนเต็ล
ปลายทาง ท่าน้ำนนทบุรี
เรือด่วนพิเศษธงส้ม ท่าวัดวรจรรยาวาส
ปลายทาง ท่าวัดราชสิงขร
ท่าสี่พระยา
ปลายทาง ท่าน้ำนนทบุรี
เรือด่วนพิเศษธงเหลือง ท่าราษฎร์บูรณะ
ท่าเรือปลายทาง
ท่าสี่พระยา
ปลายทาง ท่าปากเกร็ด
เรือด่วนพิเศษธงเขียว-เหลือง ท่าเรือปลายทาง

เรือโดยสารคลองดาวคะนอง[แก้]

ให้บริการที่ ท่าสาทรด้านใต้ บริเวณเดียวกันกับท่าเรือด่วนเจ้าพระยา ในเส้นทางดาวคะนอง-สาทร ตามคลองดาวคะนอง

 • ท่าสาทร(ตากสิน)
 • ท่าวัดเศวตฉัตร
 • ท่าวัดราชสิงขร
 • ท่าสะพานกรุงเทพ(ฝั่งธนบุรี)
 • ท่าวัดบุคคโล
 • ท่าวัดดาวคะนอง
 • ท่าสะพานดาวคะนอง
 • ท่าจอมทอง
 • ท่าสะพานบางขุนเทียคน
 • ท่าวัดบางประทุนนอก
 • ท่าตลาดวัดไทร
 • ท่าวัดสิงห์

เรือโดยสารสายสาทร-ท่าเรือคลองเตย[แก้]

ให้บริการที่ ท่าสาทรด้านใต้ บริเวณเดียวกันกับท่าเรือด่วนเจ้าพระยา ในเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ปัจจุบันได้””ยกเลิก””การให้บริการแล้วบางจุด

ประกอบไปด้วย

 • ท่าสาทร (ตากสิน)
 • ท่าวัดเศวตฉัตร
 • ท่าวัดราชสิงขร
 • ท่าสะพานกรุงเทพ (ฝั่งธนบุรี)
 • ท่าวัดบุคคโล
 • ท่าดาวคนอง
 • ท่าถนนตก (เจริญกรุง)
 • ท่าราษฎร์บูรณะ (บิกซี)
 • ท่าแจงร้อน
 • ท่าสาธุประดิษฐ์
 • ท่าคลองลัดโพธิ์ (พระประแดง)
 • ท่าวัดคลองภูมิ
 • ท่าช่องนนทรี (นราธิวาส)
 • ท่าวัดช่องลม
 • ท่าเรือคลองเตย (กรมศุลกากร)

เรือบริการนักท่องเที่ยว[แก้]

ให้บริการที่ ท่าสาทรด้านใต้ บริเวณเดียวกันกับท่าเรือด่วนเจ้าพระยา โดยเป็นเรือรับ-ส่งผู้เข้าพักโรงแรม, เรือศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ และเรือนำเที่ยวชมคลอง

เรือข้ามฟาก[แก้]

ให้บริการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธนนคร ที่ ท่าเรือสาทรด้านเหนือ ในเส้นทางท่าสาทร-ท่าตากสิน (ท่าเป๊ปซี่) ระหว่างเวลา 5.30-23.00 น. โดยผู้โดยสารชำระค่าโดยสารที่ท่าตากสิน ฝั่งธนบุรี

รายละเอียดท่าเรือ[แก้]

 • ประกอบด้วยโป๊ะเหล็ก และสะพานทางเดินเหล็ก
 • ขนาดท่า กว้าง 6.00 เมตร 12.00 เมตร
 • สะพานทางเดิน กว้าง 1.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร
 • รับน้ำหนักได้ 80 คน[2]

การเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนอื่น[แก้]

สถานที่สำคัญใกล้เคียง[แก้]

ศูนย์ซ่อม ALPHARD VELLFIRE ท่าน้ำเป๊ปซี่ ซ่อมรถนำเข้าเฉพาะทาง

ศูนย์ซ่อม ALPHARD VELLFIRE ท่าน้ำเป๊ปซี่ ซ่อมรถนำเข้าเฉ […] ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
ศูนยล้อแม็ก SSW เขตคลองสาน ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ ซ่อมเบรก ครัช ช่วงล่าง แต่งรถซิ่ง

ศูนยล้อแม็ก SSW เขตคลองสาน ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ ซ่อมเบรก ค […] ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
Call Now Button