ล้อแม็ก เขตหนองแขม

ล้อแม็ก เขตหนองแขม

ล้อแม็ก เขตหนองแขม ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม บริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ใส้กรองอากาศ ใส้กรองน้ำมันเครื่อง

บริการซ่อมชิ้นส่วนรถที่ชำรุดสึกหรอ อาทิเช่น เบรก ครัทจ์ ระบบเกียร์ เฟืองท้าย ระบบพวงมาลัย ระบบช่วงล่าง ตั้งศูนย์ล้อ ถ่วงล้อ ระบบไฟฟ้า ไดชาร์ด ไดสตาร์ท ระบบแอร์ ล้างแอร์ เติมน้ำยาแอร์ อบโอโซนดับกลิ่น บริการเปลี่ยนยาง ปะยาง เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์

ล้อแม็ก เขตหนองแขม
ล้อแม็ก เขตหนองแขม
ล้อแม็ก เขตหนองแขม
ล้อแม็ก เขตหนองแขม
ล้อแม็ก เขตหนองแขม
ล้อแม็ก เขตหนองแขม
ล้อแม็ก เขตหนองแขม
ล้อแม็ก เขตหนองแขม
ล้อแม็ก เขตหนองแขม
ล้อแม็ก เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม
ที่ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม

เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน อยู่ตรงข้าม ไทย ทีวี ช่อง 3 เขตหนองแขม

เอ็มเค พลัส ศูนย์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์

เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน

เอ็มเค พลัส ศูนย์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาตรฐาน

เอ็มเค พลัส ศูนย์เปลี่ยนยางรถยนต์ เปลี่ยนแบตเตอรี่

บริการดูแลบำรุงรักษารถ อาทิเช่น ล้างรถ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ใส้กรองอากาศ ใส้กรองน้ำมันเครื่อง

บริการซ่อมชิ้นส่วนรถที่ชำรุดสึกหรอ อาทิเช่น เบรก ครัทจ์ ระบบเกียร์ เฟืองท้าย ระบบพวงมาลัย ระบบช่วงล่าง ตั้งศูนย์ล้อ ถ่วงล้อ ระบบไฟฟ้า ไดชาร์ด ไดสตาร์ท ระบบแอร์ ล้างแอร์ เติมน้ำยาแอร์ อบโอโซนดับกลิ่น

บริการเปลี่ยนยาง ปะยาง เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์

จะเลือก อู่ซ่อมรถ ให้ได้อู่ดีๆ ต้องดูอะไรบ้าง?

มี Service Mind ที่ดี

การที่อู่ซ่อมรถมี Service Mind ที่ดีในการต้อนรับเรานั้น ถือว่าเป็นด่านแรกที่ทำให้เราประทับใจถึงความใส่ใจในการบริการ จนทำให้เราอยากจะใช้บริการ โดย Service Mind ที่ดีนี้เราควรได้รับในทุกช่องทางการติดต่อกับอู่ซ่อมรถ ไม่ว่าจะเป็น การพูดคุยสอบถามทางโทรศัพท์ หรือเข้าไปสอบถามข้อมูลที่อู่โดยตรงเลยก็ตาม โดยเราควรได้รับการอำนวยความสะดวก รวมถึงการตอบคำถามและให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประกอบการตัดสินใจของเรานั่นเอง

ข้อมูลถูกต้องและชัดเจน

อู่ซ่อมรถที่ควรที่ดี ควรจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน เมื่อเราสอบถามเรื่องของการซ่อมแซมรถ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่เราควรทราบเกี่ยวกับการซ่อมรถของเรา ซึ่งการที่ให้ข้อมูลถูกต้อง แม่นยำ และชัดเจนนี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพในสายงานนี้จริงๆ

มีการบริหารจัดการสถานที่ดีและมีมาตรฐาน

มาตรฐานที่เราว่านี้ไม่ได้หมายถึงขนาดอู่ซ่อมรถว่าเล็กหรือใหญ่ หากแต่เราหมายถึง การที่อู่นั้นได้มีการบริหารจัดการสถานที่แบ่งสัดส่วนต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น  พื้นที่รับรถ พื้นที่ถอดประกอบ พื้นที่เคาะและโป๊ว และพื้นที่ขัดสี เป็นต้น ทั้งนี้สภาพแวดล้อมโดยรวมของอู่ควรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงความสะอาดภายในอู่ด้วย ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการดูแลรถของเราด้วยนั่นเอง

เครื่องมือครบครัน

ส่วนนี้หากว่าเรานั้นไม่มีความรู้เลย เราอาจจะลองสอบถามจากเจ้าของอู่หรือหัวหน้าช่างประจำอู่ก่อนก็ได้ ว่าที่อู่นั้นมีเครื่องมือสำหรับการซ่อมแซมในระดับไหนบ้าง โดยอาจจะเน้นในส่วนที่มีการเสียหายได้ง่ายและมีความสำคัญ เช่น สีของรถ ที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุทำให้รถของเรามีรอยขูดขีดจนต้องทำสีรถใหม่ ซึ่งอู่ที่ดีก็ควรที่จะมี ห้องอบพ่นสี เพื่อรองรับการซ่อมแซมในส่วนนี้ เป็นต้น

มีทีมงานที่มีฝีมือและประสบการณ์

ส่วนนี้อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมหากว่าเรานั้นจะสอบถามเรื่องนี้โดยตรง ดังนั้นให้เราลองสังเกตจากการให้ข้อมูลและการตอบคำถามของหัวหน้าช่างดูก็ได้ว่าเป็นอย่างไร ตอบตรงคำถามที่เราถามหรือไม่ และให้ข้อมูลได้ชัดเจนในระดับไหน หรืออาจจะลองให้เพื่อนที่มีความรู้ทางด้านรถยนต์เป็นผู้สอบถามดูก็ได้ครับ จากนั้นจึงค่อยประเมินว่าอู่นี้อยู่ในระดับที่เราไว้ใจได้หรือไม่

เอ็มเค พลัส ศูนย์เปลี่ยนยางรถยนต์ เปลี่ยนแบตเตอรี่
เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน
เอ็มเค พลัส ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาตรฐาน
เอ็มเค พลัส ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์

เปลี่ยนใส้กรอง หนองแขม ที่

เอ็มเค พลัส ศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาตรฐาน

เอ็มเค พลัส ให้บริการโดยพนักงานมืออาชีพที่ผ่านการอบรมเป็นอย่างดีจากอาจารย์ของสถาบันการศึกษาชั้นนำจากหลายๆ แห่ง พร้อมด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและสะดวกรวดเร็ว  เอ็มเค พลัส นำเสนอผลิตภัณฑ์หล่อลื่นคุณภาพสูงที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตราฐาน ISO 9002 รวมถึงไส้กรองน้ำมันเครื่องซึ่งผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตราฐาน ISO 9001

เรามีป้ายราคามาตรฐานของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแต่ละชนิดจัดแสดงไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าได้ในเรื่องงบประมาณที่ไม่บานปลาย

8 ขั้นตอนในการบริการลูกค้า

 1. พนักงานรับรถและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในห้องพักรอที่สะดวกสบาย พร้อมเครื่องดื่มบริการฟรี
 2. พนักงานพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่เหมาะสมกับรถยนต์ของคุณ
 3. นำเสนอบริการตรวจเช็คมาตรฐานความปลอดภัย 8 รายการ
 4. ประมาณระยะเวลาในการให้บริการและค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้คุณทราบ
 5. บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโดยช่างมืออาชีพด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ลดการแตะต้องเครื่องยนต์ของท่าน พร้อมตรวจเช็คมาตรฐานความปลอดภัย 8 รายการ
 6. หัวหน้าช่างจะทำการตรวจสอบการทำงานหลังบริการ
 7. หัวหน้าช่างสรุปผลการให้บริการและคำแนะนำเพิ่มเติม (ถ้ามี)ให้คุณทราบ
 8. พนักงานต้อนรับรับชำระค่าบริการโดยรวดเร็ว พร้อมแจ้งกำหนดการเปลี่ยนถ่ายครั้งต่อไป    และส่งมอบคืนรถยนต์ให้คุณอย่างประทับใจ

ฟรี บริการตรวจสอบด้านความปลอดภัยเบื้องต้น 8 รายการ

คุณภาพและมาตรฐานของ เอ็มเค พลัส ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน

https://business.google.com/u/1/site/l/10433616645122602743

รับซ่อมเบรก ช่วงล่าง เครื่องยนต์ เกียร์ แอร์ ไดนาโม ไดชาร์ด

ดูแลรถคุณด้วยทีมช่างผู้ชำนาญการผ่านการอบรมมาอย่างดี

รู้จักรถญี่ปุ่นดีกว่าใครด้วยอุปกรณ์เครื่องมือพิเศษที่ครบครันและทันสมัย

ใช้อะไหล่แท้ เพื่อความสมบูรณ์แบบในการขับขี่

อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติการซ่อม

มั่นใจได้ด้วยการรับประกันคุณภาพงานซ่อม

ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร

เอ็มเค พลัส (MK Plus) พร้อมให้บริการดูแลรักษารถยนต์และยางรถยนต์ในทุกระดับราคาตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ให้คุณสามารถเลือกใช้บริการได้แบบที่คุณพึงพอใจและเลือกได้เอง ตั้งแต่บริการตรวจเช็ครถยนต์ในราคาสุดประหยัด ซื้อสินค้าคุณภาพในราคาสบายกระเป๋า ไปจนถึงบริการระดับพรีเมียมได้แบบครอบคลุมทุกความต้องการสำหรับคนมีรถยนต์ทุกประเภท ไม่ว่าจะต้องการความช่วยเหลือ ปรึกษาปัญหา หรือต้องการรับบริการต่างๆ แค่แวะมาที่ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร ไทร์พลัส (Tyre Plus) เราก็พร้อมมอบการบริการที่ดีที่สุดในราคาที่คุณจับต้องได้

ใครที่กำลังวางแผนจะจัดทริปสุดมัน ขอแนะนำให้ตรวจเช็ครถยนต์ก่อนเดินทางไกลเพื่อให้การท่องเที่ยวครั้งใหม่ปลอดภัยอุ่นใจหายห่วง ได้ที่ศูนย์บริการรถยนต์ครบเอ็มเค พลัส (MK Plus) ศูนย์ตรวจเช็คสภาพรถที่พร้อมให้บริการตั้งแต่การติดตั้งยาง ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ ซ่อมยาง ไปจนถึงการตรวจเช็ครถยนต์ และดูแลเรื่องแบตเตอรี่ นอกจากนี้ยังมีสินค้าเกี่ยวกับรถยนต์จัดจำหน่ายทั้ง ยางรถยนต์ น้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่ เบรก ชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ ที่ทั้งหมดนี้มาพร้อมสิทธิประโยชน์ดีๆ และส่วนลดสุดคุ้มมากมายเพื่อลูกค้าทุกๆ ท่าน

ตรวจเช็ครถยนต์ของท่านเหมือนรถในสนามแข่ง

เรามีช่างชำนาญการซ่อม ระบบช่วงล่าง ระบบเบรก การตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้กับรถยนต์ที่เตรียมตัวเข้าสู่สนามแข่งขัน การตั้งศูนย์ถ่วงล้องจึงต้องใช้ความละเอียดละออ ระบบเบรคต้องเนี๊ยบหยุดได้ดังใจนึก ระบบช่วงล่าง ได้แก่ยาง โช๊คอัฟ ต้องแข็งแกร่งและนิ่มนวล ระบบพวงมาลัย คันชักคันส่งต้องกระชับไม่เซหรือเรรวนเมื่อปล่อยมือจากพวงมาลัย

 • เปลี่ยนยาง ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ ปะยาง
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนแบตเตอรี่
 • ซ่อมเบรค ซ่อมครัช ซ่อมโช๊คอั๊ฟ
 • ซ่อมช่วงล่าง ลูกหมาก คันชัก-คันส่ง

เอ็มเค พลัส ศูนย์จำหน่ายอะไหล่ เราคือศูนย์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ญี่ปุ่น เราดำเนินธุรกิจเป็นศูนย์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ยี่ห้อ ISUZU , TOYOTA , CHEVEOLET , A Delco, NISSAN, MAZDA

วิศัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของเรา “มุ่งสู่การเป็นศูนย์จำหน่ายอะไหล่ออนไลน์ชั้นนำ ที่ได้รับการยกย่องในเรื่องการซื่อสัตย์ ความเป็นมืออาชีพ และการบริการที่เป้นเลิศ” ด้วย 3 มาตรฐานการบริการ คือ

จัดส่งไว ได้มาตรฐาน: ท่านจะได้รับสินค้าตรงเวลา โดยบริษัทขนส่งที่ได้มาตรฐาน

การันตีคุณภาพ: สินค้าของเรารับการันตีคุณภาพ สามารถใช้กับรถยนต์ของคุณ

รับประกันคืนเงิน: เรารับประกันสินค้า 7 วัน หลังจากสินค้าถึงมือของคุณ

 

Call Now Button